|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 06 czerwiec 2019 16:54

Posiedzenie Rady Branżowej SOK

We wtorek, czwartego czerwca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej SOK, obradom przewodniczył kol. Michał Herman.

W związku z uczestnictwem przez przewodniczącego Hermana w komisji powołanej przez Komendę Główną ds. zmiany rozporządzenia o umundurowaniu w SOK, kol. Herman przedstawił  Radzie aktualny stan prac i zakres zmian. Otóż odd czasu zmiany mundurów w 2014 roku przetestowano i sprawdzono " w boju " wszystkie rodzaje umundurowania i zaszła potrzeba dokonania pewnych zmian. Dążymy do poprawy jakości niektórych sortów mundurowych, obuwia oraz wydłużamy lub skracamy czasookresy ich wynoszenia zależnie od potrzeb, wskazywał kol. Herman.


Ponadto w czasie posiedzenia przeprowadzono ożywioną dyskusję w sprawie porozumień dotyczących wzrostu wynagrodzeń podpisanych zarówno na szczeblu PLK jak i SOK
Wszyscy uczestnicy zgodzili się  z propozycją niwelowania dysproporcji płacowych pomiędzy Komendami Regionalnymi w poszczególnych grupach pracowniczych.
Dyskusyjna pozostała tylko forma dochodzenia do tego celu.
Rada Branżowa podjęła decyzję o wystąpieniu do kierownictwa KG o analizę podstaw wynagrodzeń sprzed i po podwyżkach tak abyśmy mogli to na spokojnie ocenić po zakończeniu akcji awansowej.

Jednocześnie, z przykrością przyjęto, że w sprawie ureguowania statusu SOK sławetną ustawą, wciąż nic się nie dzieje.

 

sok2 sok3 sok4

Dział: Rady Branżowe
czwartek, 28 czerwiec 2018 10:52

Komendant SOK gościem Rady Branżowej

W środę, 27 czerwca, odbyło się posiedzenie Rady Branżowej SOK, prowadzonej tradycyjnie przez jej przewodniczącego, Michała Hermana. 

W trakcie posiedzenie omówiono bieżącą sytuację w spółce, podsumowywano także akcję awansową, która została w ostatnim czasie wprowadzona w spółce. 

W drugiej części spotkania, na sali pojawił się komendant SOK, Józef Hałyk, który starał się w wyczerpujący sposób rozwiewać wątpliwośći dotyczące funkcjonowania służby.

aa DSC0077 a DSC0079

 

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 19 marzec 2018 19:03

Komunikat SOK po spotkaniu w MSWiA

Poniżej prezentujemy treść informacji przekazanej przez szefa Rady Branżowej SOK, Michała Hermana

Clipboard01

Dział: Rady Branżowe
środa, 15 listopad 2017 11:35

Rada Branżowa SOK

We wtorek, 14 listopada odbyło się posiedzenie Rady Branżowej SOK, któremu przewodniczył Michał Herman.

W pierwszej części omawiano sprawy organizacyjne, drugie zaś odbywało się z udziałem zaproszonych gości z centrali SOK.

Na spotkaniu pojawjiły się: Komendant Jadwiga Kowalczyk (z-ca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ekonomiczno-Finansowych) oraz naczelnik wydziału d/s kadrowo-płacowych Agnieszka Wardecka-Perkowska.

Przedmiotem tej części Rady Branżowej były: aneks do Regulaminu Świadczeń Socjalnych oraz próba podsumowania akcji awansowej w SOK.

 

11 14 SOK2

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 07 sierpień 2017 11:09

RB SOK

3 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei. Obradom przewodniczył Michał Herman. W trakcie spotkania omawiano bieżącą sytuację w służbie.

 DSC0005

Dział: Rady Branżowe
piątek, 10 marzec 2017 10:47

RB SOK

Rada Branżowa SOK odbyła się 9 marca bieżącego roku. Obrady prowadził przewodniczący RB – Michał Herman.

Posiedzenie zdominowała dyskusja dotycząca stanu realizacji rozporządzenia jeszcze z roku 2014 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, znowelizowanego następnie w lutym 2016 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wiele uwagi poświęcono problemom związanym z umundurowaniem, rozmiarówkami czy liczbą par poszczególnych cześci umundurowania.

W trakcie spotkania obecne były Komendant Jadwiga Kowalczyk (z-ca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ekonomiczno-Finansowych) oraz Bożena Mróz – naczelnik wydziału operacyjnego SOK przyznały, że przedkładane przez członków RB kwestie są im znane, a sama Komenda Główna SOK skłania się ku zabieganiu o nowelizację rozporządzenia w celu wyeliminowania występujących problemów.

Obszerna relacja w kolejnych, marcowych "Naszych Sprawach".

 

03 08 SOK2

Dział: Rady Branżowe
piątek, 02 grudzień 2016 11:03

Rada Branżowa SOK

1 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowe SOK, któremu przewodniczył kol. Michał Herman.

W trakcie spotkania omawiano zalożenia związane z regulaminem Rady Branżowej, przełożonym władzom FZZK.

12 01 SOK2

Dział: Rady Branżowe

28 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej SOK. W jego czasie dokonano wyboru nowego przewodniczącego.

Było to spowodowane rezygnacją Andrzeja Browarka z funkcji jej szefa. W głosowaniu jego nastęcą został Michał Herman (MIĘDZYZAKŁADOWY ZZK W LUBLINIE)

Gratulujemy i życzymy dobrej pracy!

09 28 sok2

Dział: Z ostatnich dni
środa, 22 czerwiec 2016 10:09

Rada Branżowa SOK - nowy przewodniczący

22 czerwca odbyły się wybory w Radzie Branżowej SOK. W wyniku głosowania tajnego, przewodniczącym został Andrzej Browarek z ZZK OC

Przewodniczącemu życzymy powodzenia!

Dział: Rady Branżowe
środa, 09 marzec 2016 08:15

Rada Branżowa SOK

8 marca odbyła się Rada Branżowa SOK. Jej gościem był naczelnik w Departamencie Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - Waldemar Niedziela

Omówiono z nim dwa rozporządzenia - pierwsze, którego proces legislacyjny został już zakończony, tj .rozporządzenia ws. określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy SOK.

Drugie zaś, które znajduje się w końcowej fazie procesu legislacyjnego - dotyczy, kolokwialnie rzecz ujmując badań lekarskich funkjconariuszy SOK. Pełna nazwa to: Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków jakimi powinni odpowiadać funkcjonariusze SOK, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do słuzby oraz trybu i jednostek uprawniownych do orzekania o tej zdolności. To szczególnie ważne rozporządzenie, o którego stworzenie funkcjonariusze zabiegają od dawien dawna. Waldemar Niedziela poinformował, że proces legislacyjny związany z wydaniem rozporządzenia zostanie zakończony najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu. Członkowie RB wyrazili wdzięczność za osobiste zaangażowanie p. Niedzieli w pilotowaniu i czuwaniu nad pracami nad rozporządzeniem, które dla środowiska jest niezwykle istotne.

 

Dział: Rady Branżowe
Strona 1 z 3