|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 23 czerwiec 2017 19:22

Wyjazdowa RB PLK

W dniac 21-23 czerwca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK. Miało ono miejsce w w miejscowości Rozewie, w pobliżu jednej z najpiękniejszych latarnii morskich na polskim wybrzeżu.

Rzecz jasna nie tylko nadmorskie spacery dominowało w programie trzydniowego spotkania. Wiele uwagi poświęcono dogłębnej analizie oraz spostrzeżeniom dotyczącym bieżącej sytuacji w spółce. 

Podsumowano negocjacje związane z wprowadzeniem podwyżek, zmian w regulaminie organizacyjnym, a także planów dotyczących przyszłości spółki.

 DSC0025a   DSC0044a  DSC0049a  DSC0053a  DSC0063a

Dział: Rady Branżowe
piątek, 07 kwiecień 2017 18:59

Rada Branżowa PLK

W dniu 06.04.2017 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. W pierwszej części posiedzenia z udziałem Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Kol. Jana Piechela omawiano sprawy organizacyjne RB:
• Informacje ze spotkań Pracodawcy z sygnotariuszami ZUZP
• Wniosek o publikację informacji o nowej ustawie emerytalnej
• Składanie i opiniowanie wniosków na odznaczenia resortowe na rok 2017
• Organizacja wyjazdowego posiedzenia RB
• Wręczenie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Kol. Janowi Piechelowi oraz podziękowanie za wsparcie dla Federacji ZZK w Warszawie od Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładzie Linii Kolejowych w Poznaniu
W drugiej części posiedzenia RB uczestniczyli: Stanisław Stolorz – przewodniczący Federacji ZZK w Warszawie, Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Grażyna Blicharz – dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w Centrali PKP PLK S.A.

 

Najważniejszymi tematami omówionymi w dyskusji były:
• Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń w roku 2017
• Wręczanie pracownikom do podpisywania Porozumień o zakazie konkurencji
• Rejestrowanie prywatnych rozmów pracowników na posterunkach ruchu
• Udzielanie urlopów wypoczynkowych na pokrycie brakującego czasu pracy bez uzgodnienia i powiadomienia pracownika
• Dodatkowe gratyfikacje finansowe dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie programu SAP HCM
• Nowe zasady wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych ze wskaźnika

 

O Radzie Branżowej piszemy w kolejnych "Naszych Sprawach".

 

04 06 plk 04 06 plk0 04 06 plk2 04 06 plk3

Dział: Rady Branżowe

W czasie posiedzenia Rady Branżowej PKP PLK, która odbyła się 25 stycznia br. gościem był prezes Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel. Obok prezesa, z zaproszenia RB skorzystała także  dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyną Blicharz. 

Tematy poruszane w czasie tej części posiedzenia dotyczyły zagadnień najmocniej trapiących stronę społeczną. M.in. dodatkowych wypłat premii za rok 2016, które nie były uzgadniane z Federacją. A także wątpliwości dotyczących wdrażania programu SAP czy zwiększenia odpisu w funduszu świadczeń socjalnych dla naszych emerytów. 

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

PLK2 PLK3

Dział: Rady Branżowe
czwartek, 17 listopad 2016 01:50

Rada Branżowa "Peelki"

15 listopada odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK, które prowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady.

W pierwszej części posiedzenia kończono wspólne stanowisko w sprawach zmian w regulaminie organizacyjnym w "Peelce".

W drugiej części, zaproszeni brokerzy, opowiadali o możliwości skorzystania z oferty przystąpienia do grupowego ubezpieczenia u pracodawcy.

W trzeciej części - w Federacji ZZK pojawili się dobrze znani Magdalena Jończyk z Biura Pracowniczego oraz Adrian Albertyński, dyrektor projektu ds. dialogu społecznego. Goście przedstawili prezentację dotyczącą wdrożenia w PKP PLK nowego systemu SAP, umożliwiającego (zdaniem pracodawcy), szybsze pobieranie np. "kwitków" z informacją o pensji.

W kolejnych "Naszych Sprawach" zamieścimy bardziej szczegółową relację.

11 15 plk2 11 15 plk3 11 15 plk4 11 15 plk5

Dział: Rady Branżowe
poniedziałek, 19 wrzesień 2016 10:45

Rada Branżowa PKP PLK

16 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK, prowadziła je przewodnicząca Rady - Joanna Klekot.

Gościem spotkania był Adrian Albertyński. Głównym tematem spotkania było omówienie zmian organizacyjnych, które mają zostać wprowadzone spółce.

Wiele czasu poświęcono także regulaminowi wynagradzania oraz wątpliwością nad tym czy osoby pobierające świadczenia w ramach program Rodzina 500+, mają mieć wliczane to świadczenie do dochodu czy nie.

O ile wykładnia rządu jest jasna, czyli nie wlicza się, o tyle gość RB, mówił, że analizy prawne pracodawcy wskazują, że można wliczać do dochodu.

Obszerniejsza relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

09 16 PLK2

Dział: Rady Branżowe
wtorek, 14 czerwiec 2016 11:39

Rada Branżowa "PeeLKi" - władze wybrane

14 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK SA, której celem był wybór kierownictwa na kadencję 2016-2020.

W głosowaniach tajnych wybrano następujące osoby:

Joanna Klekot - przewdocznicząca RB;

Radosław Strakulski, wiceprzewodniczący ds. infrastruktury;

Romualda Chara, wiceprzewodnicząca ds. eksploatacji;

Franciszek Stawiński, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych

 

Życzymy powodzenia!

Dział: Rady Branżowe
piątek, 19 luty 2016 08:11

Rada Branżowa PKP PLK

18 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK, które prowadziła jej przewodnicząca Joanna Klekot.

Na wstępie zebrani wysłuchali informacji z ostatniego posiedzenia Rady Krajowej Federacji ZZP PKP, której udzielił przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz.

Następnie Jan Piechel poinformował o otwarciu kopert w konkursie na członków zarządu PKP PLK. Chodzi o prezesa oraz członków zarządu ds. finansowo-ekonomicznych, utrzymania infrastruktury oraz inwestycji. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a jeśli wszystko pójdzie dobrze to 1 marca br. zarząd powinien zostać wyłoniony.

Gośćmi Rady Branżowej byli - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. eksploatacji Andrzej Pawłowski, dyrektor biura spraw pracowniczych Grażyna Blicharz oraz Adrian Albertyński dyrektor projektu ds. dialogu społecznego.

Nie będzie zaskoczeniem, że żadnych istotnych spraw się nie dowiedzieliśmy. Czekamy na nowy zarząd i być może wtedy będziemy wiedzieli więcej.

Obszerniejsza relacja w "Naszych Sprawach".

02 19 PLK 2 02 19 PLK 3

Dział: Rady Branżowe
środa, 16 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa PLK

16 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych, które prowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady Branżowej.

W pierwszej części Joanna Klekot informowała zebranych o naradzie, na której starano się podsumować siedmiomiesięczną działalność nowych sekcji eksploatacji. W jej czasie dwóch dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych stwierdziło, że wielkoobszarowe sekcje nie zdają egzaminu w praktycznym działaniu. Bardzo trudno bowiem zapanować nad sprawną realizacją bieżących zadań związanych z utrzymaniem linii kolejowych. Okazuje się, że obecnie najwięcej czasu dyrektorom zakładów zabiera „papierkowa robota” związana ze szczegółowym „rozliczaniem” zlecanych im zadań.

Wniosków jednak jak zwykle brak.

Gościem drugiej części rady był Grzegorz Sokołowski, dyrektor biura ds. pracowniczych z PKP PLK.Przedmiotem dyskusji była obecna sytuacja w "Peelce". G. Sokołowski po raz kolejny podkreślił, że koniecznym jest przeprowadzenie zmian w wynagrodzeniach w taki sposób, aby płacić za efekty. Wskazał, że dotychczasowe różne formy premiowania nie miały wartości motywującej. Teraz trwają prace, aby ten stan zmienić.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

09 16 PLK1 09 16 PLK2 09 16 PLK3

Dział: Rady Branżowe
środa, 17 czerwiec 2015 00:00

PeeLKa solidarna z Przewozami Regionalnymi

Rada Branżowa PKP PLK Federacji ZZP PKP wyraziła wsparcie dla działań Komitetu Strajkowego zawiązanego w Przewozach Regionalnych:

 

06 17 PLK

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 12 maj 2015 00:00

Dziękujemy za podpisy w Peelce!

Jesteście niezastąpieni! Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy się zjedoczyć w słusznej sprawie. Zebraliśmy niezbędną liczbę podpisów pod kandydaturą Jana Piechela do Rady Nadzorczej PKP PLK SA. Ba! Nie tylko zebraliśmy, co przekroczyliśmy tę liczbę i to znacznie!

Poniżej prezentujemy podziękowania kol. Jana dla Was wszystkich!

 

05 12 podziekowania

Dział: Z ostatnich dni
Strona 1 z 5