|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: informatyka

piątek, 09 czerwiec 2017 10:49

Rada Branżowa Teleinformatyki

8 czerwca odbyła się Rada Branżowa Teleinformatyki kolejowej, której przewodniczył Witold Pyrgiel.

W czasie posiedzenia omawiano bieżącą sytuację w spółkach: PKP Informatyka, TK Telekom (właścicielem jest Netia), PKP Utrzymanie oraz PKP Budownictwo. 

Przewodniczący Pyrgiel zwracal uwagę, iż niepokojącym jest fakt, iż pomimo wynegocjowania umów Infromatyka - spółki kolejowe, wciąż nie doszło do ich podpisania, co więcej - nie wiemy, kiedy to nastąpi.

 DSC00402  DSC00403  DSC00404

Dział: Rady Branżowe
piątek, 07 październik 2016 08:11

Rada Branżowa Teleinformatyki

5 października odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki Kolejowej, któremu przewodniczył Witold Pyrgiel.

Omawiano w jej trakcie najbardziej palące problemy, związane z funkcjonowaniem tego obszaru polskiej kolei.

Więcej informacji wkrótce.

10 05 informatyka2 10 05 informatyka3

Dział: Rady Branżowe

28 czerwca odbyły się wybory przewodniczącego Rady Branżowej Teleinformatyki Kolejowej Federacji ZZK. W głosowaniu tajnym przewodniczącym wybrany został, po raz kolejny, kol. Witold Pyrgiel.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Dział: Rady Branżowe
czwartek, 17 wrzesień 2015 00:00

Rada Branżowa Teleinformatyki

16 września odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki Kolejowej, którym przewodniczył Witold Pyrgiel.

Omawiano bieżącą sytuację w spółce. A działo się wiele w wakacje Prezesem przestał być Krzysztof Biniek. Prawie roczna jego działalność doprowadziła do destabilizacji spółki i rozregulowania jej funkcjonowania. Spółka wegetowała. Były już prezes zamierzał nawet wdrożyć Program Dobrowolnych Odejść. Swą polityką i postępowaniem doprowadził do utraty wielu specjalistów i fachowców naszej spółki. W jego miejsce ze Szczęśliwickiej, przysłano dyrektorów Centrali PKP S.A. Adama Filutowskiego i Jana Starzyka. Pierwszy został prezesem, a drugi – członkiem Zarządu.

W transferze tym można upatrywać pewnej szansy. Obaj znają dobrze problemy spółki PKP Informatyka, bowiem byli członkami jej Rady Nadzorczej. Już można dostrzec pewne pozytywy - "odświeżono" współpracę ze związkami zawodowymi. Prowadzimy rozmowy. Już udało nam się unormować sprawę, o którą mocno walczyliśmy w ostatnich miesiącach. A była ona jednym z powodów wszczęcia przez nas sporu zbiorowego z poprzednim Zarządem. Wszystko wskazuje, że w tej sprawie na dniach podpiszemy satysfakcjonujące nas porozumienie.

Niestety stronie społecznej nie są znane długoterminowe plany tak Zarządu, jak i Szczęśliwickiej. Z przecieków, jakie do nas docierają dowiadujemy się, że jednak będą prowadzone działania w kierunku likwidacji PKP Informatyka. Załoga niecierpliwie czeka na informacje z tym związane. Trudno jest bowiem spokojnie pracować, jeśli widmo bezrobocia może zajerzeć w oczy. Wtedy może dojść do niekontrolowanego przez związki zawodowe wybuchu protestu załogi.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

09 16 Teleinf 1 09 16 Teleinf 2 09 16 Teleinf 3

Dział: Rady Branżowe

TK TELEKOMO tym ,że już w 2011 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej gwarantowało nam w Komisji Trójstronnej PGP w przypadku prywatyzacji TK Telekom już wiecie. O tym, że w 2012 roku kolejny raz potwierdziło taki stan rzeczy też. Ale o tym, że PKP SA twierdzi, że posiada "ekspertyzy prawne", w świetle których podpisane zapewnienia są nic nie warte - jeszcze nie wiecie.

W związku z tym wystąpiliśmy z pismem do obecnego Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z prośbą o przyjrzenie się tej sprawie.

Jego treść prezentujemy poniżej:

 

02 17 pismo Minister Grabarczyk-001

02 17 pismo Minister Grabarczyk-002

02 17 pismo Minister Grabarczyk-003

02 17 pismo Minister Grabarczyk-004

Dział: Z ostatnich dni

 

Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy Związków Zawodowych działających w Spółce TK Telekom sp. z o.o. informuje o powołaniu w dniu 10.02.2015 roku Komitetu Referendalnego do przeprowadzenia referendum strajkowego wśród pracowników spółki TK Telekom sp. z o.o.. Referendum będzie przeprowadzone w terminie 16.02.2015 – 04.03.2015 r. przez powołane do tego celu Regionalne Komitety Referendalne.


W dalszym ciągu uważamy, że kontynuowane obecnie działania właściciela, tj. PKP S.A., zmierzające do sprzedaży spółki bez podpisanego Paktu Gwarancji Pracowniczych spowodują, iż po sfinalizowaniu procesu sprzedaży pracownicy z dnia na dzień stracą pracę, a wraz z nią często jedyne źródło dochodu.


Działania powyższe są jawnym pogwałceniem ustaleń zawartych w Stanowisku Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w sprawie paktu gwarancji pracowniczych dla spółek z Grupy PKP przyjętym na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r., pisma Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sygnowanego przez ministra Andrzeja Massela z dnia 05.04.2012 r. oraz pisma PKP S.A. z dnia 25 stycznia 2012 r. podpisanego przez prezes zarządu Marię Wasiak, obecnego ministra infrastruktury i rozwoju.

Właściciel w wezwaniu do kupna spółki TK Telekom wystawił na sprzedaż 768 801 udziałów, czyli 100 %, o wartości 500,00 zł każdy. Łączna wartość nominalna spółki TK Telekom wynosi 384,9 mln zł. Otrzymujemy informacje o możliwości sprzedaży tej spółki przez właściciela poniżej jej wartości wyceny w ofercie sprzedaży. Wymuszona na pracownikach realizacja w ostatnim czasie Programów Dobrowolnych Odejść świadczy o dążeniu do sprzedaży tej spółki z minimalną ilością zatrudnionych.


Takie działania rodzą podejrzenia o możliwości wrogiego przejęcia ostatniego polskiego operatora w sektorze telekomunikacyjnym przez firmy konkurencyjne
na tym rynku.

 

Treść pism, o których mowa w komunikacie:

 

TK 1

TK 2

TK 3

Dział: Z ostatnich dni

Przedstawiamy treść komunikatu Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ws. TK Telekom

Komunikat 1

Komunikat 2

Dział: Z ostatnich dni

18 listopada odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Teleinformatyki Kolejowej, które poprowadził Witold Pyrgiel, przewodniczący Rady.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Stanisława Stolorza oraz Jana Piechela informacji na temat bieżących spraw Federacji ZZP PKP oraz sytuacji w poszczególnych spółkach kolejowych (o sprawach tych piszemy regularnie na stronach Federacji oraz łamach "Naszych Spraw").

Następnie Witold Pyrgiel przeszedł do omówienia sytuacji w Spółkach TK Telekom (i pokrewnych) oraz Informatyce. Podkreślił przy tym, że trwa wciąż dyskusja na temat prywatyzacji spółek infrastukturalnych grupy PKP, które ze względu na newraclgiczny charakter, tj. bezpośrednie powiązanie z bezpieczeństwem na kolei, nie powinno mieć miejsca.

Jeżeli chodzi o PKP Energetyka to spodziewane wpływy z prywatyzacji wynieść mają ok. 700-800 mln złotych, co pozwoli na kolejną spłatę zadłużenia PKP SA (przypomnijmy, że jej część uregulowano m.in. ze sprzedaży akcji PKP Cargo). W Spółce trwa walka o PDO. Powołano już doradcę prywatyzacyjnego, trwają negocjacje z inwestorem strategicznym.

TK TELEKOM

Ze spółki wydzielono TK Budownictwo oraz PKP Utrzymanie.

TK Telekom - trwa proces związany z przygotowaniem prywatyzacji oraz negocjacje dotyczące Paktu Gwarancji Pracowniczych, który chroniłby po sprzedaży pracowników - nie wiadomo jeszcze czy PGP zostanie podpisane prez PKP SA.

PKP Utrzymanie - trwają obecnie negocjacje w sprawie nowego ZUZP - przypomnijmy, że pracownicy w kwietniu 2014 roku przeszli na zasadzie art. 23 prim do nowoutworzonej spółki wraz ze starym ZUZP, który obowiązywać będzie do kwietnia 2015 roku. Do wypracowania porozumienia niezbędna będzie zgoda PKP SA. Pojawiają się także pomysły utworzenia nowej siatki płac, jednak nie uwzględniają one podwyżek, a zatem dla strony społęcznej są bezzasadne.

 

Informatyka

Problemem w spółce jest brak współpracy ze stroną społeczną. Pierwotny plan wskazywał na rozpoczęcie prywatyzacji od stycznia 2015 roku i zakończenie jej do lipca, jednak termin ten wydaje się nierealny. Rozważa się inwestora branżowego. Obecne są także zmiany w regulaminie premiowania, które zdaniem strony związkowej są niekorzystne i trudne do zrozumienia.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

11 18 RB informatyka 1 11 18 RB informatyka 2 11 18 RB informatyka 4 11 18 RB informatyka 3

Dział: Z ostatnich dni

Federacja ZZP PKP przesłała na ręce pani premier Ewy Kopacz list otwarty, w którym informujemy Premier o stanowczym sprzeciwie wobec prywatyzacji PKP ENERGETYKA oraz PKP TELEKOM. Mamy nadzieję, że z uwagi na strategiczną wagę spółek, Pani Premier osobiście zaangażuje się w kwestię prywatyzacji oraz umożliwi nam wspólne spotkanie.

 

10 21 Pani Premier 01

10 21 Pani Premier 02

 

DO POBRANIA:

- List w formacie .pdf

- logo Federacji

Dział: Z ostatnich dni

PKP informatyka

Nowym prezesem PKP Informatyka został Krzysztof Biniek.

W materiałach prasowych czytamy o Prezesie:

Doświadczony manager w zakresie zarządzania dużymi organizacjami, projektami, programami oraz portfelami projektów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w rożnych branżach, m.in. w sektorze publicznym, telekomunikacyjnym, energetycznym i finansowym, zajmując różne stanowiska: zaczynając od administratora systemów przez kierownika projektu oraz dyrektora departamentu na funkcji prezesa zarządu kończąc.

07 16 Krzysztof BlinekW ostatnim okresie – w latach 2009-2014 – związany z EY, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego i odpowiadał za obszar zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, pełniąc role dyrektora programów i członka komitetów sterujących m.in. w projektach organizacyjnych (transformacje organizacji, budowa i reorganizacje służb IT) oraz wdrożeniowych (systemy klasy ERP, Billing, CRM, systemy technologiczne).

Przygotował koncepcję oraz modelował procesy transformacji służb IT uwzględniające powołanie wydzielonej spółki IT w jednej z wiodących polskich grup energetycznych. Dodatkowo, pełniąc funkcje członków zarządu m.in. w grupie Elektrim oraz eCard (spółka giełdowa) odpowiadał za operacyjne ich funkcjonowanie z przygotowaniem do procesów prywatyzacyjnych i zmian właścicielskich.

Wykładowca studiów MBA na Uczelni Łazarskiego i gościnnie ekspert na Podyplomowym Studium Zarządzania Efektywnością IT w SGH.

Absolwent Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacyjnego w Sankt Petersburgu oraz studiów MBA przy Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

 

Panu Prezesowi życzymy powodzenia

Dział: Z ostatnich dni
Strona 1 z 2