|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

Fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta

Dział: Z ostatnich dni
środa, 26 luty 2014 09:59

Władze Komisji Forum Młodych wybrane!

02 25 komisja mlodych wspolneWe wtorek, 25 lutego 2014 roku odbyły się wybory do władz Forum Młodych – Komisji Problemowej Federacji ZZP PKP.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Federacji ZZP PKP, w Warszawie. Poprowadził je wiceprzewodniczący Jan Przywoźny. Na wstępie przedstawił aktualną politykę Federacji ZZP PKP wobec pojawiających się zagrożeń w funkcjonowaniu kolejowych spółek. W dalszej części pod jego nadzorem przeprowadzono wybory do władz Komisji „Forum Młodych”.

W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym tej Komisji został Łukasz Derylak z Zespołu Prasowego Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego w Warszawie. Następnie, już w głosowaniu jawnym, wybrano wiceprzewodniczącego Forum Młodych. Został nim Przemysław Pietrowski z Oddziału spółki Przewozy Regionalne w Poznaniu. Według tej samej procedury wybrano sekretarza tej Komisji. Zdecydowaną większością głosów tej funkcję powierzono Dorocie Ulicyn z MZZK IC z Gdyni.

 

Po spotkaniu nowo wybrany Przewodniczący powiedział: "Jestem zadowolony, że będę mógł kierować pracami tej Komisji, uważam, że głos młodych
w codziennej działalności Federacji jest bardzo potrzebny, przecież My także mamy pewne spojrzenie na obecną rzeczywistość i chcemy to zaznaczyć poprzez działanie."

Przewodniczący Derylak zaznaczył, że jego celem jest zebranie jak największej liczby nowych, młodych członków Federacji. Do tego celu chciałby wykorzystać także nowoczesne formy komunikacji - jak facebook czy twitter.

"Doskonale rozumiemy, że  dzięki doświadczeniu Naszych kolegów i zaangażowaniu młodych,  Związek Zawodowy Kolejarzy funkcjonuje już ponad 95 lat. Mam nadzieje, że postawione cele uda się Nam zrealizować a na zakończenie kadencji będziemy jednym z głównych, znaczących filarów Federacji ZZP PKP. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich młodych." - dodał.

Przy tej okazji zapraszamy do śledzenia profilu Federacji ZZP PKP na portalu facebook.com - www.facebook.com/fzzppkp

Forum Młodych gratulujemy i życzymy skuteczności w obronie praw młodych pracowników polskiej kolei. 

02 25 Derylak 02 25 pietrowski 02 25 podjacka

 

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 27 luty 2014 00:00

Nowy numer miesięcznika "Nasze sprawy"

Jest już dostępny nowy numer pisma Federacji ZZP PKP - "Nasze sprawy".

W periodyku między innymi prezentacja kandydata Federacji ZZP PKP do Zarządu PKP Cargo S.A. Dariusza Browarka!

Oraz informacje dotyczące zasad i przebiegu wyborów przedstawiciela pracowników do Zarządu Spółki.

 

To nasz kandydat!

browarek slajd

 

Strona internetowa: www.dariuszbrowarek.pl !


02 25

Dział: Z ostatnich dni

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP po spotkaniu Pani wicepremier i minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami związków zawodowych branży kolejowej dnia 5 lutego br.

Dyskusja dotyczyła czterech głównych tematów:

Spółki „Przewozy Regionalne”


Dzisiejsze spotkanie nie przynosi przełomu w sprawie przyszłości przewozów pasażerskich w Polsce, które uzdrowiłoby sytuację w spółce Przewozy Regionalne – mówi Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZK PKP.

Podjęto decyzję o utworzeniu Zespołu roboczego ds. Przewozów Regionalnych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, marszałków województw oraz związków zawodowych. 
Jest to realizacja propozycji powziętej w czasie ostatniego spotkania - 3 grudnia 2013 r. Federację ZZP PKP w Zespole będzie reprezentował Jan Przywoźny, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

- Strona społeczna zażądała natychmiastowego wstrzymania działań restrukturyzacyjnych  i zwolnień - dodaje Stanisław Stolorz.

Telekomunikacji Kolejowej


Przewodniczący Stanisław Stolorz podkreślił, że strona społeczna podtrzymuje swój sprzeciw wobec przewidywanych zwolnień oraz podziału spółki bez wprowadzania Paktu Gwarancji  dla Pracowników – zgodnie z ustaleniami Zespołu Trójstronnego.

Podczas spotkania z minister Bieńkowską dyskutowano także o bezpieczeństwie na kolei oraz przygotowywanych rozwiązaniach prawnych w tej materii. Poruszono także kwestię planowanych działań związanych z inwestycjami na kolei oraz spółkami kolejowymi.

 

do pobrania:

- treść komunikatu w formacie .pdf

Dział: Z ostatnich dni

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP ogłosiła pogotowie strajkowe w Przewozach Regionalnych Sp. z.o.o. . Związkowcy domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań, które pozwolą uratować spółkę - największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce.

Oczekujemy rozmów -  „czas rozmów już minął, nadszedł czas działania”. - Podczas okrągłego stołu kolejowego w 2010 r. mieliśmy wypracować docelowy model dla Przewozów Regionalnych. Nic z tego nie wyszło. Dlatego oczekujemy konkretów i pilnego rozpoczęcia prac zespołów problemowych zapowiedzianych przez minister Bieńkowską – zapowiada Stanisław Stolorz.

„Kolejne zaniechania i brak działań doprowadzą do zaostrzenia stanowiska Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP” - ostrzegają w swoim stanowisku związkowcy. Co to oznacza? Możliwe, że brak działań ze strony rządzących doprowadzi nawet do strajku.4 02 014 02 02

Do pobrania:

- treść stanowiska Federacji ZZP PKP

- informacja prasowa

 

Dział: Z ostatnich dni

02 04 ZG 1We wtorek 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Gościem Zarządu był Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialny za kolej.

Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP podjętej 15 stycznia 2014 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Krótkich wyjaśnień w sprawie negocjacji w spółkach  w PKP Cargo oraz TK Telekom udzielili Dariusz Browarek i Jan Piechel.

Kolejnym punktem było spotkanie z wiceministrem ds.kolei Zbigniewem Klepackim.

Zaznaczył on trzy priorytety, które obecnie będzie starał się realizować: inwestycje na kolei, poprawę bezpieczeństwa oraz działania mające na celu zatrzymanie odpływu,a docelowo zwiększenie liczby pasażerów.

Minister powiedział, że rok ten, chociaż trudny, jest rokiem rekordowo dużych inwestycji - przeszło 9 miliardów złotych zostanie wydanych na modernizację kolei. Zwrócił uwagę, że problemem jest fakt, że większa liczba remontów powoduje także większą liczbę problemów, w tym wszelkich czasowych zamknięć tras czy wydłużenia czasu przejazdu danych odcinków.

Zbigniew Klepacki wysłuchał opinii związkowców w sprawie sytuacji w poszczególnych spółkach.

Po spotkaniu z ministrem dalej procedowano według przyjętego porządku obrad.

Sporo czasu poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Potem uczestnicy spotkania zdali sprawozdanie z działalności Przedstawicielstw Terytorialnych.

Na Zarządzie Głównym jednogłośnie przyjęto także uchwałę, w której Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, nie mogąc pozostać obojętną wobec sytuacji w Spółce "Przewozy Regionalne", na wniosek Rady Branżowej Przewozów Regionalnych, ogłasza pogotowie strajkowe. - Jednocześnie stanowczo domagamy się podjęcia rozmów i prac w zespołach problemowych w sprawie przyszłości pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce.

 

 02 04 ZG 2 02 04 ZG 3

Dział: Z ostatnich dni
środa, 29 styczeń 2014 09:12

Dalej bez porozumienia w PKP Cargo

pkp cargo logo28 stycznia w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce. To kolejne już spotkanie, po spotkaniu 22 stycznia, które poza irytacją związkowców związaną z dwudziestominutową obecnością prezesa Adama Purwina, nie zakończyło się wypracowaniem porozumienia.

Niestety podobnie było tym razem. Szczęśliwie prezes Purwin dysponował czasem, jednak jego propozycje nadal pozostają nie do zaakceptowania dla strony związkowej.

Nowa propozycja Zarządu PKP Cargo S.A. to podwyżka 60 złotych brutto od dnia 1 lipca br.

- Kwota nie jest zgodna z oczekiwaniami, a termin jej wprowadzenia jest nie do przyjęcia – mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. - Federacja ZZP PKP stoi na stanowisko, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej. Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podkreślam z całą stanowczością, że podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku – dodaje wiceprzewodniczący Browarek.

Stanowisko to zgodne jest z pismem z dnia 22 stycznia 2014 roku, podpisanego przez związki zawodowe.

Związkowcy oczekują wyznaczenia następnego terminu spotkania do 15 marca br.

 

 

Dla przypomnienia prezentujemy pismo z 22 stycznia:

 

01 22 zwiazkowcy na pkp cargo

Dział: Z ostatnich dni
środa, 22 styczeń 2014 01:00

Bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki PKP Cargo S.A. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w spółce.

Nadmieńmy, że zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, sprawa rozmowy miały rozpocząć się do 15 stycznia.


Na ostatnim Zarządzie Głównym Federacji - w dniu 15 stycznia - na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjęto uchwałę, w której Federacja ZZP PKP wystąpiła z żądaniem natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

 
 
Dzisiejszym obradom przewodniczył Członek Zarządu ds. Finansowych Adam Purwin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu. Obecni byli także przedstawiciele prawie wszystkich central związkowych działających w Spółce.
 
Ze strony Federacji ZZP PKP w spotkani wzięli udział: Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Marian Kogut, przewodniczący RB Cargo, Elżbieta Fedoruk, wiceprzewodnicząca RB Cargo oraz Zdzisław Gnaciński, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 
W spotkaniu wziął także udział Longin Komołowski, mediator sporu.
 
Pierwszą część spotkania prezes Purwin poświęcił na wychwalanie znakomitych perspektyw rozwoju PKP Cargo. Zwrócił także uwagę na niedostateczną liczbę maszynistów zatrudnionych w spółce. Z dużą trudnością odpowiadał na pytania związkowców, stwierdzając, że udzieli na oie odpowiedzi w drugiej części spotkania.
 
Potem przyszedł czas na konkretne propozycje Zarządu Spółki:
 
- podwyżka płacy zasadniczej o 2,1%
- dla wskaźnikowców nagrody za osiąganie "spersonalizowanych" celów
- zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów.
 
Na te propozycje strona związkowa nie mogła przystać. - 2,1% - to dobra poropozycja, zachwalał Adam Purwin. - w KGHM mówimy o propozycjach rzędu 0,3%.
- Czyli 30-35 złotych podwyżki - grzmieli związkowcy? - Jak może Pan porównywać średnie zarobki kolejarzy w PKP Cargo z zarobkami w KGHM (ponad 9000 zł).
Adam Purwin tłumaczył, że zatrudnienie i wyszkolenie 600 nowych maszynistów kosztować będzie spółkę kilkadziesiąt milionów złotych, stąd propozycja podwyżek nie może być wyższa.
 
Trudno nam zrozumieć prezesa Purwina. Na wstępie umówionego wcześniej na godzinę 15 spotkania, nadmienił, że nie ma dzisiaj za wiele czasu i musi w ciągu 30 minut wyjść. Gdzie prowadzenie mediacji w dobrej wierze z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony?
 
- Jechałem ze Zduńskiej Woli tyle godzin, żeby przyjechać tu na 30 minut? - mówił jeden ze związkowców. - Ja musiałem tu przyjechać na 6 rano, bo nie mam innego połączenia, a pan po prostu wychodzi? - wtórował drugi.
Prezes poza "przepraszam, tak wyszło" nie powiedział praktycznie nic.
Po wyjściu prezesa Purwina - rozmowy przerwano.

Strona związkowa pozostała na sali i ustaliła wspólne stanowisko, które po podpisaniu przez związkowców przekazane zostanie Prezesowi Purwinowi.
 
Kolejne spotkanie ma odbyć się 28 stycznia.
 
Treść pisma:
 
Dział: Z ostatnich dni

W sobotę 18 stycznia br. w Filii Miejskiego Domu Kultury w Osiedlu Karsznice odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów i rencistów PKP, przy węźle Zduńska Wola Karsznice. Organizatorem spotkania była Terenowa Organizacja Emerytów przy Związku Zawodowym Kolejarzy Okręgu Centralnego.

Wśród wielu zaproszonych gości byli również przedstawiciele miasta i powiatu w tym:  Wojciech  Rychlik starosta zduńskowolski, Andrzej Brodzki  - zastępca prezydenta Miasta Zduńska Wola,  Łukasz Derylak - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego a zarazem przewodniczący Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK w Warszawie,  Jacek Dylewski - członek prezydium  Zarządu Głównego ZZK OC w Warszawie,  Jan Woźny  kierownik Wydziału Przewozów LOTOS w Zduńskiej Woli Karsznicach oraz Krzysztof Kozłowski prezes PKP Cargo Tabor Karsznice w Zduńskiej Woli Karsznicach.  Nie zabrakło również kolejarzy, którzy dziś piastują wysokie funkcje, a od dziecka związani byli jednym z największych węzłów na ówczesnej magistrali węglowej ŚLĄSK- PORTY.


W uroczystości wzięło udział ponad 230 emerytów - byłych pracowników węzła Zduńska Wola. Od 15 lat  prowadzącym lokomotywę tej imprezy jest przewodniczący Terenowej Organizacja Emerytów ZZK OC kolega Eugeniusz Kieszek, ale co to za jazda bez pomocnika, który zawsze bacznie obserwuje szlak i pomaga w sprawach technicznych.W tym roku funkcję tę pełnił kolega Witold Wenerski, wiceprzewodniczący TOE ZZK OC.
Obaj koledzy zostali wyróżnieni przez przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP - Stanisława Stolorza, dyplomami i okolicznościowymi medalami z okazji 95-lecia istnienia Związku Zawodowego Kolejarzy. 


W czasie spotkania łamano się opłatkiem, składano wzajemne życzenia.  Nie zabrakło także okolicznościowego przemówienia i podziękowania weteranom pracy w PKP i organizatorom. Wielu dokonało wpisów do Księgi Pamiątkowej TOE, która zawsze towarzyszy w tego typu imprezach i spotkaniach.  
Wielkie zaangażowanie emerytów, świadczy tylko o tym, że na emeryturze jeśli tylko się chce, można rozpocząć nowe życie, które jest społeczną działalnością dla drugiego człowieka, a z tego rozlicza nas już tylko własne sumienie.

Spotkanie uświetnił 12 osobowy Zespół  LADENS DANCE ze Zduńskiej Woli pod kierownictwem pani Lubomiry Chmielewskiej-Szymczak oraz 6 osobowa Kapela  podwórkowa "SZDKOWIACY" z Szadku pod dyrekcja pana Karola Krzemińskiego.  Zabawa trwała do północy.

Liczba uczestników świadczyła o tym, jak wielki był kiedyś węzeł PKP Zduńska Wola Karsznice. Fakt ten z wielkim wzruszeniem wspominali byli pracownicy. Kto wie może należy pomyśleć nad przystosowaniem kierunku kolejowego w Zespole Szkół w osiedlu Karsznice. Wcześniej szkoła ta stanowiła  TECHNIKUM KOLEJOWE  MK i  przygotowywała kadry na dla PKP.  Warto zaznaczyć, że kolej z małej wsi doprowadziła do rozwoju obecnego miasta Zduńska Wola.

 

   

 

Relację przygotowali koledzy: Łukasz Derylak i Witold Wenerski.

Dział: Z ostatnich dni

W dniu wczorajszym - 16 stycznia w siedzibie Spółki TK Telekom odbyło się spotkanie Zarządu TK Telekom z przedstawicielami związków Zawodowych.

Federację FZZ PKP reprezentował wiceprzewodniczący Jan Piechel.

Pierwsze merytoryczne spotkanie ustalono na dzień 6 lutego br., a rokowania będą trwały do końca marca.

 

Zamieszczamy dwa dokumenty bezpośrednio związane z tym spotkaniem:

 1) pismo, jakie w imieniu Federacji FZZ PKP do Zarządu Spółki TK Telekom Sp. z.o.o przesłał Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji.

Dokument jest realizacją uchwały przyjętej na środowym Zarządzie Głównym,

2) pełną treść notatki sporządzonej po wczorajszym spotkaniu.

 

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni