|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

czwartek, 02 lipiec 2020 10:08

Sukces Rady Branżowej PKP PLK S.A.

W dniu 22 czerwca 2020r. Przewodnicząca Rady Branżowa PKP PLK S.A. Kol. Joanna Klekot wystąpiła z pismem do Prezesa Ireneusza Merchel o przywrócenie zawieszonej premii uznaniowej dla pracowników spółki PKP PLK S.A.

W odpowiedzi Pan Prezes spółki PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel podziękował Kol. Joannie Klekot za interwencje i jednocześnie poinformował, że od 01 czerwca 2020r. zostanie przywrócona  premia uznaniowa. Ponadto Wiceprzewodniczący FEDERACJI ZZK Jan Piechel w dniu 30.06.2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. na zadane pytanie dotyczące zapisów ustawy Tarcza 4.0, która daje pracodawcy mozliwość zawieszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenia odprawy emerytalnej do kwoty w wysokości 26 tys. złotych, dostał odpowiedź że spółka PKP PLK S.A. nie przewiduje ograniczenia zatrudnienia ani obniżenia wynagrodzeń pracownikom i stwierdził również, że pracownicy odchodzący na emeryturę będą mieli wypłacaną odprawę emerytalno-rentową zgodnie z ZUZP .

Dział: Z ostatnich dni

W niedzielę, 14 czerwca b.r., – w kościele pod wezwaniem św. Karola Boremeusza na warszawskich Starych Powązkach odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji o pomyślność polskiej kolei. Jednocześnie uświetniła ona obchody 175 rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka (do Grodziska Mazowieckiego) Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Ich inicjatorem jest Marek Moczulski z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, a tym obchodom od początku patronuje Fundacja Grupy PKP.

Mszę św. koncelebrował Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński. Oprócz wiernych i kolejarzy uczestniczyli w niej: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, dwaj członkowie Zarządu PKP S.A., Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz, który jest też przewodniczącym Rady Fundacji Grupy PKP; prezesi spółek kolejowych: Ireneusz Merchel (PKP PLK S.A.) i Jacek Zawadzki (CS Natura Tour), dyrektor generalna Urzędu Transportu Kolejowego Małgorzata Kalata, członek Zarządu PKP Informatyka Radosław Zawierucha i przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny oraz przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji ZZK Okręgu Centralnego Przewozów Pasażerskich w Centralnym Zakładzie PKP Intercity Rafał Radomski.

Wśród pełniących przy ołtarzu służbę wyróżniał się poczet ze sztandarem Federacji ZZK, w skład którego wchodzili nasi związkowcy z Centralnego Zakładu PKP Intercity w Warszawie. Po mszy św. duża grupa uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowała cmentarnymi alejkami Starych Powązek do grobu Stanisława Wysockiego, polskiego inżyniera i projektanta „Wiedenki”, by oddać hołd budowniczemu pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wysłuchano krótkiej informacji o nim. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili jego pamięć. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 05 czerwiec 2020 12:45

Rada Krajowa Federacji ZZK

W czwartek, 4 czerwca br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK. Było ono w calości poświęcone X Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

Z powodu pandemii, nie odbył sie on pod koniec maja br. obecnie czekamy na rozwój sytuacji epidemiologicznej. Stosowne zapisy, które pozwalają na wydłużenie obecnej kadencji znajdują się nie tylko w Statucie (maksymalnie do 3 miesięcy), ale także procedowanej w Parlamencie ustawie antykryzysowej 4.0, która wydłuża kadencje organów do czasu odwołania stanu epidemicznego.

 

W trakcie posiedzenie przegłosowano wszystkie dokumenty, które zostaną następnie, już na zjeździe przekazane delegatom. Ustalono, że do 12 lipca wybrani zostaną delegaci.

 

Wszystko po to, jak mówi przewodniczący Jan Przywoźny, abyśmy byli gotowi do zorganizowania zjazdu niemal w pierwszym możliwym terminie "nazajutrz" po odwołaniu stanu epidemicznego.

Dzięki odpowiedzialnej postawie członków RK - będzie to możliwe.

Dział: Z ostatnich dni
środa, 03 czerwiec 2020 12:41

Zarząd Federacji ZZK

Drugiego czerwca odbyło się zdalne (za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX) posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZK.

Poświęcone było ono głównie omówieniu bieżącej sytuacji w spółkach kolejowych, będącej następstwem pandemii COVID-19.

W trakcie spotkania przewodniczący Federacji ZZK wystąpił z wnioskiem o zwołanie Rady Krajowej na 4 czerwca w temacie Zjazdu Delegatów.

 

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 02 czerwiec 2020 12:59

Tarcza 4.0 - stanowisko FZZK

W Parlamencie trwają prace legislacyjne związane z przygotowaną czwartą już odsłoną Tarczy Antykryzysowej. Problem w tym, że zostały one całkowicie wyłączone spod konsultacji społecznych, tymczasem zawierają szereg zapisów, które budzić powinny szczególny sprzeciw związków zawodowych.

Prezentujemy stanowisko Federacji ZZK w tej sprawie.

 

0002

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 29 maj 2020 12:52

Działania Federacji w zw. z koronawirusem

Federacja ZZK pomimo pandemii, a także przejścia w tryb pracy niestandardowej cały czas stoi na czele interesów pracowniczych.

Prezentujemy Wam zestawienie naszych działań za miesiąc kwiecień i maj, które także przeczytać możecie na łamach "Naszych Spraw".

 

00080009

 

 

MAJ

 

0003

0004

0005

0006

0007

Dział: Z ostatnich dni
środa, 27 maj 2020 10:09

Wspólne wystąpienie ws. POLREGIO

Po raz kolejny reprezentatywne centrale związkowe przygotowały wspólne wystąpienie w sprawach naszego kolejowego podwórka.

Tym razem w temacie spółki POLREGIO i utworzenia zakładu na Śląsku.

00010002

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 23 kwiecień 2020 02:09

Nie ma Cię z nami od roku Staszku...

To już rok, gdy odszedł od nas na wieczną służbę przewodniczący Federacji ZZK, Stanisław Stolorz.

Czas mija nieubłaganie, niby leczy rany, ale tej po Tobie zaleczyć nie sposób.

Wszyscy o Tobie, Stanisławie pamiętamy.

Tak się nieszczęśliwie w tym roku ułożyło, że nie będziemy mogli wszyscy spotkać się na zamówionej wiele miesięcy temu Mszy Świętej za duszę Stanisława.

Ta, zamówiona przez przewodniczącego ZZK OC Łukasza Derylaka odbędzie się dzisiaj, 23 kwietnia o godzinie 18.00 w Katedrze Św. Floriana w Warszawie.

Ze względu na stan pandemii obowiązujący w kraju, nasze osobiste stawiennictwo nie będzie możliwe. Wspomnijcie zatem w domowym zaciszu Stanisława i połączmy się o tej godzinie we wspólnej modlitwie...

Dział: Z ostatnich dni
środa, 08 kwiecień 2020 11:53

Przyjmijcie najlepsze życzenia

W tym niezwykłym czasie, przyjmijcie prosimy najlepsze życzenia od przewodniczącego Federacji ZZK, Jana Przywoźnego

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 26 marzec 2020 12:12

Posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK

W czwartek, 26 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK. Obrady, z racji na stan epidmemii w Polsce, odbywały się w formie telekonferencji, na którą członkowie Rady Krajowej wyrazili zgodę.

Obrady prowadził Jan Przywoźny, przewodniczący Federacji ZZK.

Przewodniczący podziękował zebranym za odpowiedzialną postawę w tym trudnym czasie. Jest nam trudno, ale robimy wszystko, aby Federacja ZZK pracowała płynnie i możliwie normalnie.

Dział: Z ostatnich dni