|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

piątek, 04 wrzesień 2020 12:19

Uroczystości w Szymankowie

1 września 1939 roku o godzinie 4: 34 Niemiecka eskadra bombowa rozpoczęła bombardowanie strategicznych miejsc w Tczewie usiłując w ten sposób zapobiec wysadzeniu przez polskich saperów mostu na Wiśle, równocześnie niemieccy dywersanci przejęli polski pociąg próbując podstępnie przedostać się mostem kolejowym do Tczewa. Jednak heroiczna postawa polskich celników i kolejarzy z Szymankowa sprawiła, że plany nazistów się nie powiodły. Tradycyjnie już na uroczystościach upamiętniających te heroiczne a zarazem dramatyczne chwile, nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego wraz z Anną Derlecką, Małgorzatą Oszywą i Łukaszem Derylakiem oraz Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji ZZK Henrykiem Bronkiem. Złożyli oni wiązanki pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych Kolejarzy i Celników na stacji Szymankowo oraz pod obeliskiem znajdującym się na cmentarzu w Szymankowie. Towarzyszył im poczet sztandarowy Federacji ZZK w składzie: Rafał Radomski - chorąży, Filip Nowoszewski - przyboczny, Radosław Rudnicki - przyboczny oraz poczet szatbdarowy ZG ZZK RP Gdańsk w składzie: Waldemar Stenka– chorąży, Bartosz Dudzik – przyboczny, Krzysztof Tecław przyboczny, wraz z innymi licznymi pocztami sztandarowymi uczestniczyli w Mszy Świętej w kościele parafialnym w Szymankowie w intencji ofiar niemieckiego mordu z 1939 roku, skąd nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny gdzie odbyła się główna część uroczystości. Tradycyjne już nie zabrakło na nich przedstawiciela Prezydenta RP, Premiera, Ministrów i Parlamentarzystów oraz przedstawicieli Zarządów spółek kolejowych.

IMG 20200901 114818IMG 9151IMG 20200901 113847

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 28 sierpień 2020 10:41

Wybory do Rady Branżowej PKP INTERCITY

W dniu 27 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Intercity. W obecności Wiceprzewodniczącego Federacji ZZK Mariana Koguta dokonano wyboru prezydium Rady na X kadencje Federacji ZZK. 

W wyniku głosowania Przewodniczącą została Małgorzata Oszywa, zaś Wiceprzewodniczącymi Tomasz Surówka oraz Rafał Radomski.

W trakcie posiedzenia wyłonieni zostali również reprezentanci do Komisji Problemowych – Wioletta Gajewska wybrana została do Komisji Forum Kobiet oraz Waldemar Stenka do Komisji BHP.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 28 sierpień 2020 10:24

Wybory do Rady Branżowej PKP PLK

W czwartek 27 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK. Na wstępie została podsumowana kadencja Rady Branżowej w latach 2016 - 2020. Następnie w obecności Wiceprzwodniczącego Federacji ZZK Radosława Strakulskiego zostały przeprowadzone wybory przewodniczacego i wiceprzewodniczących Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Branżowej została wybrana Joanna Klekot, Wiceprzewodniczącym ds. organizacyjnych Franciszek Stawiński, Wiceprzwodniczącym ds. infrastruktury kolejowej Jan Ślusarczyk, Wiceprzewodniczącą ds. eksploatacji Romualda Chara, Wiceprzewodniczącym ds. SOK Michał Herman, Wiceprzewodniczącym ds. ZNI Józef Czaja.

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 27 sierpień 2020 12:16

Wybory do Rady Branżowej Elektroenergetyki

W środę 26 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki. W obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego, który w obradach uczestniczył wspólnie z Wiceprzewodniczącym Radosławem Strakulskim zostały przeprowadzone wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Rady Branżowej wybrany został Stanisław Woch, wiceprzewodniczącym Czesław Grygierek a sekretarzem Włodziemierz Sass.

 DSC0123

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 27 sierpień 2020 10:56

Wybory do Rady Branżowej PKP CARGO

We wtorek 25 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy  w Warszawie punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej CARGO. Przy prawie 100% frekwencji po spełnieniu wszelkich wymogów i zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej przewodniczący zakładowych i międzyzakładowych organizacji zakładowych dokonali wyborów władz i przedstawicieli Komisji Problemowych na najbliższą kadencje 2020-2024.

W obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego, który w obradach uczestniczył wspólnie z Wiceprzewodniczącymi – Marianem Kogutem i Radosławem Strakulskim zostały przeprowadzone wybory przewodniczącego Rady i czterech wiceprzewodniczących.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Rady Branżowej wybrany został Jarosław Ślepaczuk z Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach. Wiceprzewodniczącą Rady ds. organizacyjnych wybrana została Krystyna Klepacz z Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w Katowicach. W kolejności przeprowadzonych w dalszej części wyborów sprawy i zagadnienia związane ze spółką PKP CARGO S.A w nowej kadencji znajdą się w kompetencjach Tadeusza Tumy z Północnego Zakładu Spółki w Gdyni. Zagadnienia spółek PKP Cargotabor sp. z o.o i PKP Cargoservice zostały powierzone Andrzejowi Gwoździowi wywodzącemu się z Tarnowskich Gór, zaś reprezentowanie Federacji ZZK w spółkach Cargo Terminale i Cargotor sp. z o.o Irenie Lachowskiej z Zakładu Centralnego PKP CARGO S.A w Warszawie.

W trakcie posiedzenia wyłonieni zostali również reprezentanci do Komisji Problemowych – Justyna Oniszczuk wybrana została do Komisji Forum Kobiet oraz Krzysztof Gniadek do Komisji BHP.

Po zamknięciu obrad przez prowadzącego Mariana Koguta zostało niezwłocznie zwołane pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady z udziałem Przewodniczącego Federacji i Wiceprzewodniczącego. Tematyka spotkania w całości została poświęcona na omówienie bieżących problemów zgłaszanych w ostatnich miesiącach przez pracowników spółek grupy PKP CARGO w szczególności zaś trudnej sytuacji finansowej i przewozowej oraz konsekwencjami jakie w jej wyniku ponoszą pracownicy.   

 DSC0060

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 27 sierpień 2020 09:55

40 rocznica Katastrofy Kolejowej pod Otłoczynem

W dniu 19 sierpnia 2020r. odbyła się uroczysta Msza z okzaji 40 rocznicy Katastrofy Kolejowej pod Otłoczynem. Była to największa katastrofa w powojennej historii polskich kolei. W wypadku śmierć poniosło 67 osób, ranne zostały 64 osoby.

W Mszy uczestniczyli z ramienia Federacji ZZK kol. Małgorzata Oszywa, kol. Marek Piotrowski, kol. Wojciech Konarski a także sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, Przedstawiciele PKP, Wojewoda Kujawsko - pomorski oraz Marszałek Samorządu.

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 06 sierpień 2020 10:57

Przedsądowe wezwanie do przeprosin

NSZZ Solidarność ‘80

PKP CARGO Śląski Zakład Spółki

do rąk Przewodniczącego - Pana Romana Ryszewskiego

Wezwanie przedsądowe

Wzywam Państwa organizację związkową do wyrażenia i zamieszczenia przeprosin wobec Pana Krzysztofa Czarnoty oraz wobec Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej.

Publikacja przeprosin, których treść podaję w dalszej części pisma, winna nastąpić na następujących stronach internetowych:

 https://solidarnosc80cargorybnik.pl

oraz

www.fzzk.pl.

w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania niniejszego wezwania. Minimalny rozmiar czcionki to 12 (dwanaście), interlinia 1.5 (półtora), zaś typ (rodzaj) czcionki winien odpowiadać dotychczas stosowanemu na tych stronach www. Przeprosiny winny zostać umieszczone w łatwo widocznym miejscu na każdej z tych stron www - tak, by po uruchomieniu witryn osoby z nich korzystające mogły się zapoznać z brzmieniem przeprosin w sposób bezproblemowy i bezpośredni (w szczególności bez konieczności klikania w link/odesłanie). Tekst przeprosiny należy utrzymywać
(zachować) przez okres 1 (jednego) miesiąca czasu liczonego od chwili poinformowania pełnomocnika drogą mailową (mój adres e-mail: w lewym górnym rogu pisma) o fakcie ich wprowadzenia na wymienione strony www.

Dodatkowo przeprosiny winny być opublikowane w najbliższym numerze Miesięcznika Związkowego Federacji ZZK NASZE SPRAWY - na trzeciej stronie periodyku. W tym wypadku parametry tekstu (m.in. czcionka) winny odpowiadać tym, które dominują w materiałach publikowanych w czasopiśmie.

Treść przeprosin:

„NSZZ Solidarność ’80 PKP CARGO Śląski Zakład Spółki wyraża szczere ubolewanie
i serdecznie przeprasza następujące osoby: 1) Pana Krzysztofa Czarnotę - będącego Członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A reprezentującym interesy pracowników, jak również 2) Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej - za opublikowanie informacji nieprawdziwych i godzących w dobra osobiste wymienionych osób. Nasz Związek (tj. NSZZ Solidarność ’80 PKP CARGO Śląski Zakład Spółki) w pełni świadomie i w złej wierze podał do publicznej wiadomości niezgodne z faktami informacje, jakoby Pan Krzysztof Czarnota (będący również Przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej) nie godził się na obniżenie należnego mu wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej o 10 (dziesięć) procent, a jednocześnie popierał rozwiązanie kryzysowe w postaci obniżenia wynagrodzenia pracownikom Spółki o 10 (dziesięć) procent. W rzeczywistości Pan Krzysztof Czarnota w pełni popierał redukcję swojego wynagrodzenia w wymienionej skali. Tym samym postępował etycznie oraz w sposób urzeczywistniający zasady solidarności i równego traktowania wszystkich osób zatrudnionych w Grupie PKP CARGO S.A.”.

***

            W przypadku braku spełnienia powyższego żądania, Pan Krzysztof Czarnota oraz Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej będą się domagać usunięcia skutków naruszenia ich dóbr osobistych przez Wasz Związek. Oprócz zobligowania Was do zamieszczenia przeprosin o treści jw. (również w prasie tradycyjnej: Gazeta Wyborcza oraz Rzeczpospolita), moi Mocodawcy wystąpią o zasądzenie sumy pieniężnej
w wysokości po 10.000 (dziesięć tysięcy) zł na cel społeczny, który sprecyzują w pozwie. Podstawę prawną dla takiego żądania daje im art. 24 par. 1 Kodeksu cywilnego.

Za:

 Krzysztofa Czarnotę

oraz

Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. (z/s w Warszawie) z/s
w Skarżysku-Kamiennej – ich pełnomocnik:

Radca prawny Rafał Kucharski (KR-1743)

……………………………….  

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 28 lipiec 2020 10:10

X Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZK

W poniedziałek, 27 lipca 2020 roku, w Warszawie, odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Miejscem obrad była główna sala widowiskowa Teatru „Ateneum”. W związku z obostrzeniami wciąż obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego Zjazd przeprowadzano z dochowaniem rygorów dla bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich jego uczestników. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Federacji ZZK został wybrany JAN PRZYWOŹNY. Także w pierwszej turze rozstrzygnęły się wybory na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji ZZK. Został nim HENRYK BRONK. Wiceprzewodniczącym pionu F-1, nadzorującym kolejowe przewozy towarowe, został ponownie MARIAN KOGUT. Wiceprzewodniczącym pionu F-2 (sprawy organizacyjne i infrastruktury kolejowej) został RADOSŁAW STRAKULSKI. Natomiast wiceprzewodniczącym Federacji ZZK pionu F-3 (przewozy pasażerskie) został z woli zdecydowanej większości delegatów KRZYSZTOF BĄCZEK.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 17 lipiec 2020 07:32

Spotkanie sygnatariuszy ZUZP w PKP PLK S.A.

W dniu 15 lipca 2020r. odbyło się spotkanie sygnatariuszy ZUZP z Prezesem spółki PKP PLK S.A. Ireneuszem Merchel i Panią Dyrektor Grażyną Blicharz, na którym obecni byli Kol. Joanna Klekot oraz Kol. Franciszek Stawiński z Rady Branżowej PKP PLK S.A. 

Ponadto Kol. Jan Piechel - członek Rady Nadzorczej spółki PKP PLK S.A. uzyskał informacje od Prezesa Ireneusza Merchel, że w związku z wprowadzeniem zapisów Tarczy Antykryzysowej 4.0, że nie są przewidziane zmniejszenia wielkości wypłat pracownikom odchodzącym na emeryturę tzw. "odprawy emerytalnej", która pozostanie wypłacana na dotychczasowych, obowiązujących w ZUZP zasadach.

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 16 lipiec 2020 08:08

Rada Krajowa Federacji ZZK

W środę, 15 lipca 2020 roku, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK. Przeprowadzono je w formie stacjonarnej na sali obrad a pozostała część członków Rady Krajowej FZZK była dostępna w formie wideokonferencji. Całość obrad odbywała się w czasie rzeczywistym. Jednak ponad 20 członków Rady Krajowej Federacji ZZK przyjechało do Warszawy, by wziąć bezpośredni udział w obradach. A poprowadził je przewodniczący Jan Przywoźny. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Krajowej Federacji ZZK z 26 marca 2020 roku dotyczącą przełożenia terminu odbycia X Krajowego Zjazdu Delegatów. Następnie sprawę jego przeprowadzenia w najbliższym czasie przedstawił przewodniczący Jan Przywoźny. Po dyskusji, przy dwóch głosach przeciwnych i jednym odrębnym zdaniu, Rada Krajowa FZZK podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w poniedziałek, 27 lipca 2020 roku, X Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji ZZK w Warszawie. Jednocześnie zadecydowano, że zostanie on przeprowadzony w formie stacjonarnej w Warszawie, w Teatrze „Ateneum”.

Dział: Z ostatnich dni