|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 22 czerwiec 2015 00:00

PKP SA szykuje skok na majątek PKP Energetyka

 

KOMUNIKAT FEDERACJI ZZP PKP

 

PKP SA szykuje skok na majątek PKP Energetyka

 

Właścicielowi spółki PKP Energetyka SA nie wystarczy wystawienie do sprzedaży PKP Energetyka SA, na które zdecydował się pomimo sprzeciwu załogi, wbrew logice płynącej z przygotowanych opracowań, a także wątpliwościom, które wyrażone zostały przez sejmową Komisję Infrastruktury.

 

Aktualnie PKP SA szykuje się do przejęcia budynku Energetyki, znajdującego się w bardzo intratnym punkcie centrum Warszawy przy ul. Hożej 63/67. Od momentu wniesienia nieruchomości aportem do spółki PKP Energetyka (w 2006 roku), Energetyka poczyniła ogromne, idące w miliony złotych inwestycje: remont oraz dobudowę jednego piętra. Wartość nieruchomości wielokrotnie wzrosła.

 

Czas stanął w miejscu?

 

Teraz, po dziewięciu latach włodarze ze Szczęśliwickiej, tj. siedziby PKP SA, chcą zmusić
Energetykę do odprzedaży budynku za 50 milionów złotych. Problem w tym, że jest to dokładnie taka sama kwota, na jaką wyceniono budynek przed laty. Nie uwzględnia się, że w okresie tym tylko inflacja wzrosła o prawie 23%.

 

- Fachowcy z PKP tyle mówią o wolnym rynku, o wskaźnikach – a tymczasem zmuszają podmiot gospodarczy do odsprzedaży swojego budynku za kwotę nieuwzględniającą jej realnych kosztów,
a także nakładów poniesionych na doprowadzenie go do tak dobrego stanu

mówi Leszek Nasiadek, wiceprzewodniczący Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP. Czyż nie jest to jawne działanie na szkodę PKP Energetyka – pyta retorycznie Nasiadek?

 

Pominięcie

 

Dodatkowe kontrowersje wzbudza fakt, że z naszych ustaleń wynika, że potencjalni nowi właściciele nie mają świadomości, że budynek należący jeszcze do Energetyki, był przez 9 lat jej własnością. Przecież to może spowodować późniejsze odstąpienie od zakupu!

 

W związku z działaniem PKP SA, a także brakiem reakcji na adresowane do jej prezesa – Jakuba Karnowskiego pisma, zdecydowaliśmy się wystąpić z pismem do ministra Sławomira Żałobki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Liczymy, że jego stanowisko, a także nagłośnienie sprawy – wybije „exelowym fachowcom” ten pomysł z uczonych głów.

 

Treść pisma:

06 19 energetylka-page-001

06 19 energetylka-page-002

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 23 kwiecień 2015 00:00

Rada Branżowa Elektroenergetyki

22 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej, któremu przewodził Andrzej Łukasik. W spotkaniu brał także udział Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP.

Tematem rozmów była oczywiście sytuacja wokół spółki PKP Energetyka i jej prywatyzacja. Prezydium przekazało zebranym informację dotyczącą posiedzenia Komisji Infrastruktury, które odbyło się 8 kwietnia. Wielokrotnie posłowie powoływali się na raport opracowany dla Federacji ZZP PKP, z którego jasno wynika, że nie ma żadnych przesłanek ku sprzedaży Energetyki, poza jedną - spłatą zadłużenia PKP SA. Żadne inne państwo nie sprzedało tak strategicznego dostawcy energii w tak newralgicznym obszarze gospodarki.

Samo posiedzenie Komisji... nie było zbyt merytoryczne, poza przerzucaniem się odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje prywatyzacji. Komisja uchwaliła tzw. stanowisko kierunkowe, które miało zostać następnie dopracowane i przedłożone jako dezyderat Sejmowej Komisji Infrastruktury. Na stronach Komisji próżno jednak szukać oficjalnego dokumentu, jest tylko zapis ostatniego posiedzenia i stanowiska kierunkowego w brzmieniu: Sejmowa Komisja Infrastruktury zwraca się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wstrzymanie postępowania prywatyzacyjnego PKP Energetyka do czasu zbadania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z udziałem Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz właściwych służb, zagrożeń interesów gospodarczych, strategicznych i obronnych państwa polskiego związanych z tą prywatyzacją oraz o poinformowanie sejmowej Komisji Infrastruktury o wynikach postępowania związanego z analizą możliwych zagrożeń”.

Przewodniczący Rady Branżowej Andrzej Łukasik zaapelował o związkową jedność w tym trudnym czasie podkreślając, że na każdym kroku widać, że tę jedność próbuje się z zewnątrz zniszczyć. Słabe związki to brak możliwości odpowiedniej obrony naszych praw, skwitował przewodniczący.

Więcej informacji jak zwykle w kolejnym numerze "Naszych Spraw". 

04 22 Elektro 1 04 22 Elektro 2 04 22 Elektro 3

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 02 marzec 2015 00:00

Nie dla sprzedaży PKP Energetyka - list do premier

logo pkp enerFederacja Związków Zawodowych PKP od początku stanowczo sprzeciwia się prywatyzacji strategicznej spółki, jaką jest PKP Energetyka. Kolejnym kropkiem zmierzającym do podjęcia dyskusji na ten temat,a także wyrażenia sprzeciwku było skierowanie pisma do Pani Premier Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy jej treść.

Mamy nadzieję, że jego odzew nie będzie podobny do tego, jaki przyniosło kolejne pismo - tj. przesłania lakonicznych odpowiedzi przez ministra ds. kolei.

 

 

 

 

02 20 pismo premier 1

02 20 pismo premier 2

02 20 pismo premier 3

02 20 pismo premier 4

02 20 pismo premier 5

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 12 grudzień 2014 00:00

Rada Branżowa Elektroenergetyki

11 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji w spółce PKP Energetyka. Po raz kolejny podkreślono jasny sprzeciw strony społecznej wobec planów prywatyzacji spółki. Nie ma podstaw, by sprzedawać dobrze prosperującą spółkę, bez której kolej nie będzie funkcjonowała. Posiedzenie miało także inny wymiar, spotkania przedświątecznego. Zebrani przełamali się opłatkie i życzyli Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Przewodniczący Rady Branżowej, Andrzej Łukasik podziękował za związkową działalność w 2014 roku.

12 11 elektro 1 12 11 elektro 2 12 11 elektro 3 12 11 elektro 4 12 11 elektro 5

Dział: Z ostatnich dni

Federacja ZZP PKP przesłała na ręce pani premier Ewy Kopacz list otwarty, w którym informujemy Premier o stanowczym sprzeciwie wobec prywatyzacji PKP ENERGETYKA oraz PKP TELEKOM. Mamy nadzieję, że z uwagi na strategiczną wagę spółek, Pani Premier osobiście zaangażuje się w kwestię prywatyzacji oraz umożliwi nam wspólne spotkanie.

 

10 21 Pani Premier 01

10 21 Pani Premier 02

 

DO POBRANIA:

- List w formacie .pdf

- logo Federacji

Dział: Z ostatnich dni

Lukasik 01Wczoraj Andrzej Łukasik, kandydatem Federacji ZZP PKP na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA, złożył listy popierające jego kandydaturę. Liczba osób, która udzieliła poparcie kol.Andrzejowi znacznie przekroczyła, wymaganą liczbę

Po raz kolejny udało się uzyskać Wasze ogromne wsparcie i mobilizację. Bardzo za nią dziękujemy! Takie podziękowania  wystosował Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP w czasie ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Decyzję o zgłoszeniu Andrzeja Łukasika na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA, podjęła Rada Branżowa Energetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP 31 marca 2014. Nadmienić należy, że Andrzej Łukasik, pełni kadencję członka Rady Nadzorczej od trzech lat, a obecnie ubiega się o reelekcję. Następna kadencja trwa do 2017 roku.

W uchwale RB PKP Energetyka stwierdziła, że:  "w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. potrzeba nam, by przedstawicielem załogi był w niej człowiek pewny i uczciwy, sprawdzony i skuteczny w działaniu, ambitny i posiadający umiejętności współpracy ponad podziałami. Dlatego też Federacja ZZP PKP stawia na ANDRZEJA ŁUKASIKA i zachęca wszystkich Pracowników spółki PKP Energetyka S.A. do poparcia naszego kandydata i oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach. Gwarantujemy, że będzie ON godnie reprezentował interesy wszystkich pracowników w pracach Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA.".

 

Dział: Z ostatnich dni

Andrzej Lukasik kandydat

 

W spółkach kolejowych trwa obecnie gorący czas związany z wyborami. Trwa postępowanie w PKP Cargo, gdzie kandydatem do Zarządu Spółki z ramienia pracowników jest Dariusz Browarek, ale wybory odbywają się nie tylko w Cargo. Także w PKP Energetyka SA.

Kandydatem Federacji ZZP PKP na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA jest Andrzej Łukasik. Taką decyzję podjęła Rada Branżowa Energetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP 31 marca 2014. Nadmienić należy, że Andrzej Łukasik, pełni kadencję członka Rady Nadzorczej od trzech lat, a obecnie ubiega się o reelekcję. Następna kadencja trwa do 2017 roku.

W uchwale RB PKP Energetyka stwierdziła, że:  "w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. potrzeba nam, by przedstawicielem załogi był w niej człowiek pewny i uczciwy, sprawdzony i skuteczny w działaniu, ambitny i posiadający umiejętności współpracy ponad podziałami. Dlatego też Federacja ZZP PKP stawia na ANDRZEJA ŁUKASIKA i zachęca wszystkich Pracowników spółki PKP Energetyka S.A. do poparcia naszego kandydata i oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach. Gwarantujemy, że będzie ON godnie reprezentował interesy wszystkich pracowników w pracach Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA.".

Podobnie, jak w przypadku Dariusza Browarka, prosimy WAS o zbieranie podpisów. Dla kol. Dariusza udało się ich zebrać przeszło 5000. Liczymy na mocne wsparcie Andrzeja Łukasika przez uprawnionych pracowników.

 

POBIERZ WZÓR LISTY POPARCIA

Dział: Z ostatnich dni

03 17 RB elektro 1W dniu 17 marca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej. Obrady prowadził Andrzej Łukasik, przewodniczący RB.

Gośćmi specjalnymi byli: Tadeusz Skobel, prezes spółki PKP Energetyka SA oraz Mieszczysław Szcześniak, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Przedmiotem spotkania był regulamin premii uznaniowej w Spółce oraz kwestwie podwyżek. Mowa była także o świadczonych przez PKP Energetyka SA na rzecz PKP PLK S.A. oraz funkcjonowaniu zakładów PKP Energetyka SA w ogóle.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

03 17 RB elektro 2 03 17 RB elektro 3 03 17 RB elektro 4 03 17 RB elektro 5 03 17 RB elektro 6

 

Dział: Z ostatnich dni


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa Elektroenergetyki, 9 X 2013 r.Rada Branżowa Elektroenergetyki, 9 X 2013 r.Rada Branżowa Elektroenergetyki, 9 X 2013 r.Na zaproszenie Rady Branżowej Elektroenergetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP w posiedzeniu Rady, które odbyło się 9 X 2013 r. wzięli udział Marian Szcześniak, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Energetyka oraz Zdzisław Wesołowski, dyrektor Oddziału Usług PKP Energetyka. Rada pod przewodnictwem przewodniczącego Rady, Andrzeja Łukasika omówiła informacje o bieżącej sytuacji spółki, pracach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nowych umowach i kontraktach oraz o wynikach finansowych PKP Energetyka.

Rada omówiła także bieżące kwestie związane z prowadzoną restrukturyzacją spółki, w tym zmniejszeniem zatrudnienia. Jak podkreślił przewodniczący Łukasik, w przypadku PKP Energetyka nie przewiduje się zwolnień pracowników, a jedynie wykorzystanie możliwości naturalnego przejścia części zatrudnionych na świadczenia emerytalne.

Dział: Z ostatnich dni
Strona 2 z 2