|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 05 kwiecień 2017 18:36

Rada Branżowa Elektroenergetyki

Napisane przez

21 marca oraz 5 kwietnia odbyły się dwie Rady Branżowe Elektroenergetyki kolejowej.

Tematem posiedzeń było omówienie spraw dotyczących tworzenia w Spółce PKP Energetyka S.A Grupy Kapitałowej PKP Energetyka, w ramach której mają powstać spółki tworzące holding. W pierwszej kolejności tworzy się Spółkę PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych i PKPE holding. Przewodniczący Rady Andrzej Łukasik omówił proces tworzenia spółek z szczególnym naciskiem na gwarancje zatrudnienia wynikające z z podpisanych pomiędzy stronom społeczną i pracodawcą porozumień dotyczących umów transferowych . W wyniku podpisanych porozumień pracownicy przechodzący do nowych spółek mają gwarancje, że objęci zostaną ochroną wynikającą z ZUZP , Paktem Gwarancji Pracowniczych i wszystkich porozumień pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną.


Oddzielnym tematem omówionym przez przewodniczącego Andrzeja Łukasika byłó tworzenie spółki PKP Energetyka Obsługa. Różnice pomiędzy spółkami omówionymi wcześniej a PKP Energetyka Obsługa dotyczą formy przechodzenia pracowników. Dla PKP Energetyka Obsługa pracodawca przewidział przejście na urlop bezpłatny w PKP Energetyka i podjęcie pracy u nowego pracodawczy czyli PKP Energetyka Obsługa. W dyskusji jaka wywiązała się udział wzięli wszyscy członkowie Rady kładąc szczególny nacisk na zabezpieczenia pracowników i formę przejścia. Dalszy ciąg dyskusji zdominowany został sprawą świadczeń przejazdowych szczególnie dla pracowników spółki PKP Energetyka Obsługa. Omówiono sposoby zabezpieczenia pracowników na wypadek braku możliwości wykupienia ulgowej usługi transportowej. Na zakończenie Rady przyjęto stanowisko w sprawie zmian zachodzących w PKP Energetyka, które zostało przekazane Prezesowi Spółki PKP Energetyka Wojciechowi Orzechowi.

04 05 energetyka2  04 05 energetyka3 04 05 energetyka4 04 05 energetyka5

04 05 energetyka6