|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 04 grudzień 2015 00:00

Rada Branżowa Nieruchomości

Napisane przez

Nie ma sprawy

W czwartek, 3 grudnia br., odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Gospodarowania Nieruchomościami. Obrady prowadził jej przewodniczący Stanisław Gajdak
W pierwszej części we własnym, związkowym gronie omówiono bieżące problemy pracowników Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami i Centrali PKP S.A. Wiceprzewodnicząca Rady Branżowej Małgorzata Buśko poinformowała o szkoleniu zorganizowanym we Wrocławiu przez Forum Związków Zawodowych. Wyjaśniano na nim zmiany, jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone w prawie pracy i w ustawie o związkach zawodowych. Dużo uwagi poświęcono też zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy, a zwłaszcza lobbingowi i stresowi zawodowemu.
W drugiej części posiedzenia z członkami Rady Branżowej spotkali się dwaj przedstawiciele kierownictwa spółki PKP S.A.: dyrektor zarządzający ds. strategii i organizacji Grupy PKP Krzysztof Gacek i zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Andrzej Sojecki. Nasi związkowcy poprosili ich o wyjaśnienie, dlaczego kierownictwo PKP S.A. w tym roku nie zabiegało przyznanie pracownikom odznaczeń resortowych z okazji Święta Kolejarza? Dlaczego nie doszło do zaplanowanych spotkań ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminy świadczeń socjalnych. Dyrektor Krzysztof Gacek stwierdził, że kierownictwo PKP S.A. wystąpiło tylko o odznaczenia resortowe dla najbardziej zaangażowanych osób. Z Centrali PKP S.A. otrzymało je w tym roku 10 osób. - A co do funduszu socjalnego, to my nie popełniliśmy żadnego błędu.
Poproszono też o wyjaśnienia związane z planami przekazania w drodze przetargu obsługi kancelarii i sekretariatów firmie zewnętrznej. Dyrektor Gacek oświadczył, że nie było i nie ma w tej sprawie jeszcze żadnej decyzji. Na razie analizujemy to zagadnienie.

Natomiast dyrektor Andrzej Sojecki stwierdził wprost: nie macie się czym zamartwiać. Jak przyjdzie na Szczęśliwicką nowy prezes PKP S.A., to wówczas poznamy, jakie będą kierunki polityki PKP S.A. I wtedy my też będziemy wiedzieli co robić. Na razie więc czekamy… z pewnym przeczuciem, że być może my martwić się nie musimy, ale Wy... to niech pozostanie niedopowiedzenie! 

12 03 nieruchomosci 2 12 03 nieruchomosci 1